PK-yritysten korjausvelka

YKSINKERTAINEN KEINO, JOLLA OTAT YRITYKSEN KORJAUSVELAN HALTUUN JA VAPAUTAT
AIKAA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN.

KUNTOKARTOITUKSESTA – REAALIAIKASEURANTAAN

Kiinteistöissä ja taloyhtiöissä tehdään kuntokartoituksia, joissa selvitetään kiinteistön
kuntoa ja korjaustarpeita. Kiinteistöliiton tekemän tutkimuksen mukaan 52 % jättää kuntoselvityksen tekemättä tai ne tehdään näennäisesti. Tarkastuksien tulokset eivät monestikaan johda tarvittaviin toimenpiteisiin, tai niitä siirretään ilman suunnitelmaa tulevaisuuteen. Seurauksena käyttö- ja asumiskustannuksien kasvu ja ennakoimattomia korjauskustannuksia. Korjausvelan kasvaessa riittävän isoksi korjauksia ei enää kannata tehdä ja kiinteistö on menettänyt arvonsa. Digitaaliset ratkaisut ovat tulleet ja tulossa helpottamaan kiinteistössä tärkeiden kohteiden seurantaa, mikäli niihin halutaan ja osataan investoida.

PK -YRITYSTEN TILANNE VASTAA TALOYHTIÖITÄ

Pk-barometrit tulokset kertovat yrityksien tilanteen vastaavan monelta osin taloyhtiöitä. Syksyn 2018 barometrin mukaan 56 % yrityksistä on vailla kasvutavoitteita. Yrityksen kasvu kertoo, että liiketoimintamalli toimii ja yritys tekee oikeita asioita. Kasvun loppuminen johtaa yrityksen arvonlaskuun ja kustannuksien sekä toimintojen leikkauskierteeseen ja lopulta toiminnan loppumiseen.

Kasvuhakuisuuden kehitys. % pk-yrityksistä

Pitemmällä aikavälillä yrityksen menestys ja kannattava kasvu perustuvat johtamiseen sekä rohkeutta uudistaa toimintaa. Viranomaismääräykset vievät helposti ylisuuren huomion, fokuksen pois yrityksen kehittämisestä ja kilpailukyvyn parantamisesta.

TIEDOLLA JOHTAMISEN OHJELMISTOLLA REAALIAIKASEURANTAAN

Tiedolla johtaminen on avain koko liiketoiminnan johtamiseen, avain vastuullisuuteen sekä keino saada säästöjä ja tehokkuutta toimintaan. Ohjelmiston avulla seuraat yrityksenne toimintoja graafisten kuvaajien ja raporttien välityksellä. Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. REAALIAIKAISESTI.

Yritykselle tärkeiden toimintojen dokumentaatiot löytyvät samasta paikasta ja niitä on helppo päivittää ja hallinnoida.

Umbrella Interactive tarjoaa käyttömahdollisuuksia laajasti läpi organisaation sekä erityisiä mahdollisuuksia eri toimialoille. Valitse haluamasi ominaisuudet:

Ohjelmisto vapauttaa johdolle enemmän aikaa hallinnollisista tehtävistä ja mahdollisuuden keskittyä yrityksen toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen

Seppo Skippari / Arcus Solutions Network

Vastaa

Close Menu