Vastuullisuusviestintä osana kestävää kehittämistä

Kestävä kehittäminen kertoo yrityksen vastuullisuudesta ja siitä on tärkeää kertoa  kaikille sidosryhmille. Kestävä kehitys koostuu taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Kestävän kehityksen hyötyjä

Kestävän kehityksen hyötyjä ovat mm. ympäristöhaittojen väheneminen, energiatehokkuus ja säästöt, turvallisuuden paraneminen sekä tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoiva henkilöstö. Kehittäminen vaatii jatkuvaa toimintaa näiden asioiden eteen. Riippuu tosin yrityksestä, mihin tulee panostaa eniten.

Esimerkiksi panostaminen energiakulutuksen vähentämiseen sekä kuljetuksien ja liikkumisen optimointiin tuo säästöjä. Hyvän ja laadukkaan palvelun jatkuva kehittäminen parantaa asiakastyytyväisyyttä. Työturvallisuuuden varmistaminen lisää henkilöstön tyytyväisyyttä. Ja paljon muutakin kuuluu kestävään kehittämiseen riippuen paljon yrityksen toimialasta.

Kestävä kehittäminen on hyvä sitoa strategisiin tavoitteisiin, jotta se osana kaikkea  muutakin kehittämistä.  

Vastuullisuusviestintä

Kestävään kehittämiseen kuuluu myös vastuullisuusviestintä,, jota on hyvä toteuttaa käyttäen erilaisia kanavia, esim. vuosiraportti, ympäristöpolitiikka, intranet, nettisivut ja sosiaalinen media. Vastuullisuusviestintä lisää mainetta ja näkyvyyttä. Yksi tapa on jakaa tietoa asiakkaille, miten he voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen. Tietenkin henkilökunnalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja muille sidosryhmille jaetaan tietoa vastuullisuudesta. Tärkeää on vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin sekä edistää toimintaa. Vuorovaikutuspohjainen viestintä edistää asiaa paremmin kuin yksisuuntainen tiedottaminen.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportissa, joka voi olla osa vuosiraporttia, on monenlaisia asioita yrityksen toiminnasta. Se kertoo yrityksen taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen huomioimisesta ja tuotevastuusta. Vastuullisuusraportti jakaa totuudenmukaista tietoa ja lisää läpinäkyvyyttä kaikille sidosryhmille. Raportti sisältää raportoinnin periaatteet, toimintaa ohjaavan johtamisjärjestelmän, keskeiset vastuullisuusteemat sekä vastuullisuusteemojen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Arcus Solutions Network vastuullisuusviestinnän ratkaisijana

Vastuullisuusviestintä on tärkeä osa kestävää kehittämistä, että saadaan jaettua tietoa
ympäristöystävällisyydestä ja muista kestävän kehityksen osa-alueista. Näin voidaan kasvattaa tietoa ja mainetta yrityksestä kestävän kehityksen edistäjänä ja vastuullisena toimijana

Arcus Solutions Network ratkaisee yrityksen vastuullisuusviestintään liittyviä haasteita tarjoamalla ainutlaatuisen sovelluksen, johon dokumentoidaan erilaisia asioita.

Ratkaisuja kestävään kehittämiseen

Arcus-ratkaisujen avulla voidaan myös korvata paperisia lomakkeita, lippuja ym. kun siirrytään käyttämään automaattisen tunnistamisen apuvälineitä (rfid-ratkaisut) tehostamaan erilaisia prosesseja. Myös tällä tavoin voidaan säästää ja samalla parantaa asiakaskokemuksia, mikä edistää taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Aila Laisi  /  Arcus Solutions Network

Vastaa