ban5
PALVELUMME
__________________
Uusilla ratkaisuilla kohti tulevaisuuden liiketoimintaa
Tiedolla johtaminen • Digitalisointi • AR/MR/VR • RFID • Logistiikka • Metallurgia

Logistiikka - monessa mukana

Teorioiden soveltaminen käytäntöön

Arcus Solutions hyödyntää logistiikan moninaisia mahdollisuuksia myydessään asiantuntijapalveluita yritysten liiketoimintojen kehittämisessä. 

Oivallamme logistiikan sen laajimman määritelmän mukaisessa olomuodossa – ei  tieteen alana – vaan käytännön business logistiikan näkökulmista. Lukuisten relaatioiden – moni asia vaikuttaa moneen – lisäksi asiantuntijamme tarkastelevat kokonaisvaikuttavuutta perinteiset ”roolijaot” ylittäen. Siksi esim. Hankinnat (inbound) ja Kiertotalous sekä Elinkaaritarkastelut kuuluvat luontevana osana tekemiimme  logististen prosessien tarkasteluihin ja – arviointeihin. Perinteiset toiminto rajat (osto, valmistus, myynti, kuljetus jne) voivat jyvittää esim. Kustannusanalyyseissa arvoketjun vaiheiden ja yritysten  organisaatiorakenteiden mukaan. Usein on havaittu että ne kustannuskomponentit, joihin voidaan logistisen prosessin tarkasteluilla vaikuttaa, edustavat jopa yli 80% yritysten liikevaihdosta. Taloushallinnon kirjauksissa, kirjanpidossa nämä tekijät löytyvät paljolti muista tililajeista kuin ”aineet ja tarvikkeet” tai ”kuljetuspalvelut ym”.

Logistiikka - monessa mukana

Teorioiden soveltaminen käytäntöön

Arcus Solutions hyödyntää logistiikan moninaisia mahdollisuuksia myydessään asiantuntijapalveluita yritysten liiketoimintojen kehittämisessä. 

Oivallamme logistiikan sen laajimman määritelmän mukaisessa olomuodossa – ei tieteen alana – vaan käytännön business logistiikan näkökulmista. Lukuisten relaatioiden – moni asia vaikuttaa moneen – lisäksi asiantuntijamme tarkastelevat kokonaisvaikuttavuutta perinteiset ”roolijaot” ylittäen. Siksi esim. Hankinnat (inbound) ja Kiertotalous sekä Elinkaaritarkastelut kuuluvat luontevana osana tekemiimme logististen prosessien tarkasteluihin ja – arviointeihin. Perinteiset toiminto rajat (osto, valmistus, myynti, kuljetus jne) voivat jyvittää esim. Kustannusanalyyseissa arvoketjun vaiheiden ja yritysten organisaatiorakenteiden mukaan. Usein on havaittu että ne kustannuskomponentit, joihin voidaan logistisen prosessin tarkasteluilla vaikuttaa, edustavat jopa yli 80% yritysten liikevaihdosta. Taloushallinnon kirjauksissa, kirjanpidossa nämä tekijät löytyvät paljolti muista tililajeista kuin ”aineet ja tarvikkeet” tai ”kuljetuspalvelut ym”.

Haluamme korostaa kokonaisuuden oivalluttamista asiakasprojekteissamme. Yrityksen liiketoimintaidea ja – strategiat määrittävät mitä markkinoilta ollaan hakemassa ja millä keinoilla? 
Myös yrityksen arvot kannattaa huomioida eri valintatilanteissa. Pelkkien kustannussäästöjen hakeminen ei takaa kokonaisuutena edullisinta lopputulemaa. Sellaiset yritykset jotka pystyvät pääsemään eroon hinnalla kilpailemisesta ovat yleensä oivaltaneet Arvoketjuajattelumallin.

Kohderyhmä malli esim. markkinoinnissa sisältää oivalluksia arvoketjuajattelusta. Logistinen prosessi laajasti ymmärrettynä on arvoketjumallia tyypillisimmillään. Jakelukanavat ja – ketjut (Supply Management) ovat monipuolistuneet ja tulleet entistä monimutkaisemmiksi hallita.
Älykkäät tietojärjestelmät niiden ohjureina ovat olleet kehittyvä trendi. Esim. verkkokauppa – sovellusten loppukäyttäjä rajapinnoista pyritään tekemään yhä helppokäyttöisempiä ja nopeampia käyttää. Ei ihme koska niiden kohderyhminä ovat kuluttajat.

Haluamme korostaa kokonaisuuden oivalluttamista asiakasprojekteissamme. Yrityksen äiiketoimintaidea ja – strategiat määrittävät mitä markkinoilta ollaan hakemassa ja millä keinoilla? 
Myös yrityksen arvot kannattaa huomioida eri valintatilanteissa. Pelkkien kustannussäästöjen hakeminen ei takaa kokonaisuutena edullisinta lopputulemaa. Sellaiset yritykset jotka pystyvät pääsemään eroon hinnalla kilpailemisesta ovat yleensä oivaltaneet Arvoketjuajattelumallin.

Kohderyhmä malli esim. markkinoinnissa sisältää oivalluksia arvoketjuajattelusta. Logistinen prosessi laajasti ymmärrettynä on arvoketjumallia tyypillisimmillään. Jakelukanavat ja – ketjut (Supply Management) ovat monipuolistuneet ja tulleet entistä monimutkaisemmiksi hallita.
Älykkäät tietojärjestelmät niiden ohjureina ovat olleet kehittyvä trendi. Esim. verkkokauppa – sovellusten loppukäyttäjä rajapinnoista pyritään tekemään yhä helppokäyttöisempiä ja nopeampia käyttää. Ei ihme koska niiden kohderyhminä ovat kuluttajat.

Arcus Solutions tarjoaa käyttöönne syvällistä logististen prosessien osaamista, suunnitteluapua ja käytännön mallien vertailua olipa  kyse pienestä parannuksesta tai osa-alueesta tai suuremman mittakaavan arvoketjuanalyysien teosta. Samoin teemme hankintatoimen osa-alueen kehitysprojekteja, kaupan logistiikan kehittämisprojekteihin liittyviä suunnittelu – ja testaustöitä, kuljetus- ja terminaalisuunnittelua sekä laadunhallintaprojekteja jne. Pystymme tuomaan uusintaa teknologiaa esim. Automaattisen tunnistamisen avulla (rfid, anturoinnin jne) sekä AR (augmented reality) lisätyn todellisuuden apuvälineillä yhtä lailla kuin vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä projekteissa.

Arcus Solutions tarjoaa käyttöönne syvällistä logististen prosessien osaamista, suunnitteluapua ja käytännön mallien vertailua olipa  kyse pienestä parannuksesta tai osa-alueesta tai suuremman mittakaavan arvoketjuanalyysien teosta. Samoin teemme hankintatoimen osa-alueen kehitysprojekteja, kaupan logistiikan kehittämisprojekteihin liittyviä suunnittelu – ja testaustöitä, kuljetus- ja terminaalisuunnittelua sekä laadunhallintaprojekteja jne. Pystymme tuomaan uusintaa teknologiaa esim. Automaattisen tunnistamisen avulla (rfid, anturoinnin jne) sekä AR (augmented reality) lisätyn todellisuuden apuvälineillä yhtä lailla kuin vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä projekteissa.

Case RFID. Tavaroiden automaattinen tunnistaminen

Kiinnostaako kuulla lisää? Kerro meille yrityksesi kehittämistarpeista, solmimme aina salassapitosopimuksen, ja olemme neutraali toimija jonka kanssa on helppo ja turvallinen edetä. Meille kaikki projektit / asiakkaat ovat yhtä tärkeitä. Hoidamme tarvittaessa myös operatiivisia tehtäviä sopimuksen mukaan.

Kiinnostaako kuulla lisää? Kerro meille yrityksesi kehittämistarpeista, solmimme aina salassapitosopimuksen, ja olemme neutraali toimija jonka kanssa on helppo ja turvallinen edetä. Meille kaikki projektit / asiakkaat ovat yhtä tärkeitä. Hoidamme tarvittaessa myös operatiivisia tehtäviä sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä konsulttiimme:
tapio.ahtiainen@arcus-snw.com

Ota yhteyttä konsulttiimme:
tapio.ahtiainen@arcus-snw.com