PALVELUMME
__________________
Uusilla ratkaisuilla kohti tulevaisuuden liiketoimintaa
Tiedolla johtaminen • Digitalisointi • AR/MR/VR • RFID • Logistiikka • Metallurgia
Slider

Vastuullinen liiketoiminta varmistaa tulevaisuuden. Vastuullisuus on yrityksesi kilpailuvaltti

Suurimmassa osassa liiketoiminnan arvoketjua vastuullisella liiketoiminnalla on kasvava merkitys, jota kuluttajat ja asiakkaat seuraavat myös somessa.
Tiedolla johtaminen on avain koko liiketoiminnan johtamiseen, avain vastuullisuuteen sekä keino saada säästöjä ja tehokkuutta toimintaan.
Tee vastuullisesta liiketoiminnastasi myös osa asiakasviestintää, jolla saavutat kilpailuetua.

Suurimmassa osassa liiketoiminnan arvoketjua vastuullisella liiketoiminnalla on kasvava merkitys, jota kuluttajat ja asiakkaat seuraavat myös somessa.
Tiedolla johtaminen on avain koko liiketoiminnan johtamiseen, avain vastuullisuuteen sekä keino saada säästöjä ja tehokkuutta toimintaan.
Tee vastuullisesta liiketoiminnastasi myös osa asiakasviestintää, jolla saavutat kilpailuetua. 

Voit itse valita millaisen työpöydän haluat

Esitä liiketoiminnan ja prosessien tavoitteet ja seuranta graafisin kuvaajin.
Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Graafit ja raportit

Seuraa yrityksenne toimintoja graafisten kuvaajien ja raporttien välityksellä.
Graafit muodostuvat älylomakkeiden avulla tuotetusta tiedosta automaattisesti.
Hyödynnä mm. diagrammeja, histogrammeja, piirakkakuvioita, histogrammeja ja
tekstimatriiseja ja piirrä erilaisia kuvaajia eri käyttötarkoituksiin.

Toimintaympäristöanalyysi

Tunnista yrityksesi sidosryhmät ja toimintaympäristö.
Luo sidosryhmille niiden arvostuksia ja vaatimuksia vastaavia toimintoja.
Dokumentoi ja priorisoi niiden merkityksellisyys graafiseen ysikenttään.

Toimintaympäristöanalyysi

Tunnista yrityksesi sidosryhmät ja toimintaympäristö.
Luo sidosryhmille niiden arvostuksia ja vaatimuksia vastaavia toimintoja.
Dokumentoi ja priorisoi niiden merkityksellisyys graafiseen ysikenttään.

Riskit, mahdollisuudet ja HACCP

Tunnista liiketoimintaasi kohdistuvat operatiiviset ja
vahinkoriskit sekä mahdollisuudet. Mahdollisuus ISO 31000
standardin mukaiseen riskien arviointiin

Riskit, mahdollisuudet ja HACCP

Tunnista liiketoimintaasi kohdistuvat operatiiviset ja vahinkoriskit sekä mahdollisuudet.
Mahdollisuus ISO 31000
standardin mukaiseen riskien arviointiin kolme- tai viisiportaisesti

Reklamaatio- ja palautehallinta

Hallitse ja analysoi sisäistä palautetta sekä asiakas- ja
toimittajapalautetta. Raportoi haluamasi luokittelun mukaisesti
tapahtumien määrää, kustannukset ja osastot. Syyluokittelujen
esittelyssä käytetään graafisia kuvaajia.

Reklamaatio- ja palautehallinta

Hallitse ja analysoi sisäistä palautetta sekä asiakas- ja
toimittajapalautetta. Raportoi haluamasi luokittelun mukaisesti
tapahtumien määrää, kustannukset ja osastot. Syyluokittelujen
esittelyssä käytetään graafisia kuvaajia.

Sisäinen auditointi

Toteuta sisäisen auditoinnin suunnitelma ja auditointikohtainen ohjelma.
Raportoi tekstimatriisiin kaikkien auditointien huomiot ja seuraa toimenpiteiden
toteutumista ja vaikuttavuutta.

Toimittajahallinta

Luo toimittajarekisteri ja dokumentoi vaatimuksia eri toimittajaryhmille.
Laadi arviointisuunnitelma ja ohjelma. Raportoi toimittajaryhmä- tai
toimittajakohtaisia palautteita ja arvioi toimittajien laaduntuottokykyä.

Toimittajahallinta

Luo toimittajarekisteri ja dokumentoi vaatimuksia eri toimittajaryhmille.
Laadi arviointisuunnitelma ja ohjelma. Raportoi toimittajaryhmä- tai
toimittajakohtaisia palautteita ja arvioi toimittajien laaduntuottokykyä.

Työtehtävät

Jaa vastuuta prosessiomistajille ja varmista menettelykuvausten ja
työohjeiden ajantasaisuus. Voit myös seurata kaikkia omia ja järjestelmän
avoimia työtehtäviä sekä lähettää vastuuhenkilöille tietoa heitä koskevista tehtävistä.

Vuosikello

Suunnittele tapahtumia: esitä asialista, lisää osallistujat vuosikalenteriin ja
jaa tapahtumatieto henkilöstöryhmille, joita tapahtuma koskee.

Vuosikello

Suunnittele tapahtumia: esitä asialista, lisää osallistujat vuosikalenteriin ja
jaa tapahtumatieto henkilöstöryhmille, joita tapahtuma koskee.

Versiohallinta

Tallenna tekstikuvaukset menettelytavoista ja versioi prosessit automaattisesti.
Palaa milloin vain vanhoihin menettelykuvausten versioihin. Voit työstää uutta
sisältöä ja julkaista sitä mukaa, kun tulee valmista.

Versiohallinta

Tallenna tekstikuvaukset menettelytavoista ja versioi prosessit automaattisesti. Palaa milloin vain vanhoihin menettelykuvausten versioihin. Voit työstää uutta
sisältöä ja julkaista sitä mukaa, kun tulee valmista.

Henkilöstömoduuli

Seuraa määräaikaisia pätevyyksiä, suunnittele ja dokumentoi työntekijöiden
perehdytyksiä sekä arvioi heidän osaamistaan. Lisäksi voit ylläpitää koulutusrekisteriä
sekä raportoida ja analysoida koulutusten vaikuttavuutta.

Henkilöstömoduuli

Seuraa määräaikaisia pätevyyksiä, suunnittele ja dokumentoi työntekijöiden
perehdytyksiä sekä arvioi heidän osaamistaan. Lisäksi voit ylläpitää koulutusrekisteriä
sekä raportoida ja analysoida koulutusten vaikuttavuutta.

Laiterekisteri

Hallinnoi koneiden ja laitteiden tiedot laitekorteille, suunnittele
tarvittavat huollot ja huoltokutsut.

Laiterekisteri

Hallinnoi koneiden ja laitteiden tiedot laitekorteille, suunnittele
tarvittavat huollot ja huoltokutsut.

Kemikaalirekisteri

Hallitse käytettyjä kemikaaleja. Arkistoi ja raportoi
käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvallisuuslausekkeita
toimipisteittäin, osastoittain ja työpisteittäin.

Kemikaalirekisteri

Hallitse käytettyjä kemikaaleja.
Arkistoi ja raportoi
käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvallisuuslausekkeita
toimipisteittäin, osastoittain ja työpisteittäin.

Mobiiliraportointi

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen
käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset.
Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille.
Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Mobiiliraportointi

Mobiiliraportointi mahdollistaa  tiedollajohtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille.
Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Älylomakkeet

Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai
päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin
tai vaikkapa luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta.
Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Älylomakkeet

Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai
päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai vaikkapa luot palaverimuistion tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta.
Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Tiedolla johtaminen on avain vastuullisuuteen sekä keino saada säästöjä ja tehokkuutta toimintaan.
Tee vastuullisesta liiketoiminnastasi myös osa asiakasviestintää, jolla saavutat kilpailuetua.

Tiedolla johtaminen on avain vastuullisuuteen sekä keino saada säästöjä ja tehokkuutta toimintaan.
Tee vastuullisesta liiketoiminnastasi myös osa asiakasviestintää, jolla saavutat kilpailuetua.

Kiinnostaako kuulla lisää Tiedolla johtamisen ja digitalisaatio-ratkaisuista?
Ota yhteyttä konsultteihimme:
seppo.skippari@arcus-snw.com
klaus.ahlbrecht@arcus-snw.com

Kiinnostaako kuulla lisää Tiedolla johtamisen ja digitalisaatio-ratkaisuista?
Ota yhteyttä konsultteihimme:
seppo.skippari@arcus-snw.com
klaus.ahlbrecht@arcus-snw.com

Close Menu