Slide 1

Arcus Solutions Network osk. asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Laadittu 2.3.2019

1. Rekisterinpitäjä
Arcus Solutions Network osk

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
klaus.ahlbrecht@arcus-snw.com

3. Rekisterin nimi
Arcus Solutions Network osk asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään Arcus Solutions Network osk toimesta sopimukseen perustuvien palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitoon sekä oikeutettuun etuun perustuvaan kohdennettuun asiakas- ja markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

– Nimi
– Yhteystiedot (Osoite, puhelinnumero, sähköposti)
– Yritys/organisaatio
– Asema
– Muut suostumukseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteenä voi olla rekisteröidyn itse antamat tiedot, sopimukset ja julkiset rekisterit.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin suojaus on toteutettu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimin. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden tehtävään käsittely oleellisesti kuuluu.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

– Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
– Saada pääsy tietoihin
– Oikaista tietoja
– Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– Rajoittaa tietojen käsittelyä
– Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustaa tietojen käsittelyä
– Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin pitäjään.

12. Evästeiden käyttö
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Verkkosivuillamme käytetetään WP Slimstat Analytics -palvelua käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.